powrót do strony głównej

  WSPOMNIENIE - RYSZARD GALECKI
(zm. 5 lutego 1991r.)

Urodził się 19 grudnia 1936 roku w Gdyni. Ukończył I liceum Ogólnokształcące w Gdyni - Orłowie w 1954 roku i rozpoczął studia na Wydziale Radiolokacyjnym Wojskowej Akademii Technicznej.

W roku 1955, korzystając z demobilizacji, przeniósł się na Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, na którym w dniu 29 czerwca 1960 roku obronił pracę magisterską. Pracę zawodową rozpoczął już w lipcu tego roku w budownictwie wojskowym, gdzie ostatecznie pełnił funkcję kierownika budowy. W latach 1962 -1973 pracował na różnych stanowiskach w budownictwie rolniczym dawnego województwa koszalińskiego, ostatnie 7 lat jako dyrektor Inspektoratu Budownictwa Rolniczego w Szczecinku.

W 1973 roku powrócił do Gdańska, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. przygotowania produkcji, początkowo w Gdańskim Kombinacie Budowy Domów, a następnie w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego do 1978 roku. Następnie krótko kierował budową hotelu LOT w Warszawie, a od roku 1979 do 1983 związał się z angielską firmą Cementation, z ramienia której był między innymi kierownikiem budowy hotelu "Marina" w Gdańsku. Następnie, aż do swojej nagłej śmierci w dniu 5 lutego 1991 roku, prowadził prywatną firmę budowlaną.

W życiu osobistym - był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa miał córkę Magdę, a z drugiego - dwu synów; Radosława i Rafała. Wybudował dom dla swojej rodziny w Gdyni Orłowie. Umarł nagle, we śnie. Pozostawił wielu oddanych przyjaciół i pamięć o sobie jako solidnym fachowcu, uczynnym i otwartym człowieku.

Leszek