20 maja 2018

    Niektóre z informacji zawartych na stronie wymagają uzupełnienia, w związku z czym proszę osoby, które coś wiedzą na poniższe tematy o przesłanie informacji na adres podany w zakładce <Kontakt> bądź kontakt telefoniczny z kol. Leszkiem Rościszewskim.

 

1. Brakuje informacji o dacie śmierci kol. Zbigniewa Czarneckiego, miejscu pochówku i wspomnień.

2. Brakuje wspomnień o kol. Włodzimierzu Zimnowodzkim <In memoriam>.

3. Brakuje informacji (data, szerszy opis) o wydarzeniu na PG związanym z uroczystym przesadzeniem dębu, w którym uczestniczył kol. Jerzy Góra <Kronika → Spotkania i wydarzenia różne>.

 

Apel o uzupełnienie informacji