30 stycznia 2020

W działach In memoriam i Kronika -> Kalendarium, dzięki informacji nadesłanej przez Leona Gołuńskiego, została zamieszczona informacja o śmierci i pochówku kol. Tadeusza w 2017 roku.

Uzupełniona informacja o Tadeuszu Strzelczyku