16 marca 2020

Leon Gołuński nadesłał informację o śmierci kol. Zdzisława Sadowskiego w styczniu br. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Informacja w <Kalendarium> i <In memoriam>.

Mile widziana byłaby jakaś notatka wspomnieniowa od koleżeństwa.

W styczniu zmarł Zdzisław Sadowski