24 listopada 2020
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !

 

 

Niniejszym informuję, że nasza koleżanka Krysia Będkowska - Zyskowska przeniosła się do innego świata.

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w sobotę 28 listopada 2020

o godz. 9:00  w kościele Zesłania Ducha Świętego na Brodwinie w Sopocie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz.10:00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

 

Zachęcam koleżanki i kolegów do udziału w tej uroczystości, naturalnie z maseczkami na buzi.
Jadzia i Roma organizują kwiatki i ewentualnie wieniec oraz kondolencje dla rodziny. Koszty zostaną pokryte z funduszu koleżeńskiego, (...).
 
Chętni mogą dołożyć się na kwiatki wpłacając dodatkowo na moje konto
(...).
Dokładne rozliczenie przedstawię za około 2 tygodnie.
 

Podaję treść kondolencji dla rodziny i najbliższych, która prawdopodobnie ukaże się w lokalnym Dzienniku Bałtyckim. :

" Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej koleżanki ze studiów na "Lądówce" Politechniki Gdańskiej w latach 1955-1960 

         mgr inż. Krysi Będkowskiej-Zyskowskiej

Łączymy się w bólu i żalu z Rodziną i Bliskimi

                     Pogrążeni w smutku

                                     koleżanki i koledzy ze studiów "

 

Pozdrawiam PGBL60.
Wiesław Zbrojewicz
(...)

 

 

 

Zmarła Krysia Będkowska - Zyskowska